چرا سان شاور؟

  1. نور مادون قرمز محرک گردش خون ، تمدد اعصاب و تسکین درد

  2. سان شاور با فراهم کردن دوز سالم اشعه یو وی پوست را به زیبای برنزه می کند
  3. سان شاور محرک ساخت ویتامین D است

  4. سان شاور انرژی را بالا برده و پوست را برنزه می کند

  5. سان شاور را می توان به راحتی هنگام دوش گرفتن مورد استفاده قرار داد

سفید دولوکس

سان شاور سفید دولوکس تمام قد است و به دیوار نصب می شود و هر دو کارکرد UV و Infrared را داراست.

بیشتر بخوانید

 

سفید مخلوط

سان شاور سفید مخلوط تمام قد که به دیوار محل دوش نصب می شود و هر دو کارکرد UV و Infrared را داراست.

بیشتر بخوانید

سفید خالص ایکس ال

سان شاور سفید خالص ایکس ال تمام قد است که به دیوار نصب می شود و دارای دو لامپ infrared می باشد.

بیشتر بخوانید

سفید خالص

سان شاور خالص نیم بدنه است و به دیوار نصب می شود و تنها یک لامپ infrared دارد.

 بیشتر بخوانید